Kennel Koraal

Index:

Introduction / Introductie
About Kennel Koraal / Over Kennel Koraal
Cheerful and vivacious samoyeds / Vrolijke en levenslustige samojeden

 

Introduction / Introductie

Introduction

A life without animals is inconceivable to me. I took care of a lot of species; they shared my life and especially taught me a lot. The dog always was the most important of them all and he taught me to have patience, to be watchful and to have faith. In 1958 my first Samoyed (Teddy) stole my heart and my love for this breed never left and stayed forever! However before the next Samoyed Ivora walked into my life in 1985, I got the opportunity to get familiar with some other breeds as well and German shepherds as well as Dobermann pinschers shared our family for several years. But after getting Ivora I decided to share the rest of my life with Samoyeds. Two years later the next Samoyed Jade became member of our family. In 1992 the desire to breed a litter myself began to develop and I registered my kennel name. When in 1998 the third Samoyed Luna entered our lifes, the idea of breeding began to take shape. But first I wanted to learn more about cynology in general and I did the course Cynological Knowledge I of the Raad van Beheer in Amsterdam. After succeeding the examination in 2000, I immediately did the following up course Kynological Knowledge II. After that I also did a course in dog behaviour. Then finally, in 2004, our first litter of Samoyeds was born. In about 1990, together with my son, I developed the website Welcome to Samoyeds where owners and breeders of Samoyeds were given the opportunity to show pictures and tell stories about their dogs. This website gave me a lot of contacts with Samoyed owners from all over the world and even a few very good friends. In 2006 we removed the website from the Internet because at that time a lot of samoyed breeders started a website themselves and ours became superfluous. Anyway, the exchange of thoughts and information convinced me that I am not the only one who is devoted to this breed.
Kora Roelofs

1958: My father and Teddy

Introductie

Een leven zonder dieren, is voor mij ondenkbaar. Vele soorten heb ik mogen verzorgen en hebben mijn leven gedeeld. Dieren hebben mij vooral veel geleerd. Van alle dieren heeft de hond altijd op de eerste plaats gestaan en leerde mij geduld te hebben, waakzaam te zijn en vertrouwen te hebben. In 1958 stal mijn eerste Samojeed (Teddy) mijn hart en de liefde voor dit ras is nooit meer overgegaan! Na die eerste Samojeed heb ik eerst nog een paar andere hondenrassen leren kennen. Een aantal Duitse herders en Doberman pinchers deelden geruime tijd ons gezin voordat in 1985 opnieuw een Samojeed kwispelend mijn leven binnenwandelde. Ons lieve Ivora uit de Naschja kennel. Op dat moment besloot ik de rest van mijn leven te delen met Samojeden. Twee jaar later werd de volgende Samojeed Jade lid van ons gezin. In 1992 ontstond bij mij de behoefte zelf een nestje te fokken en liet ik mijn kennelnaam registreren. Nadat in 1998 de derde Samojeed Luna bij ons was komen wonen, wakkerde de gedachte over een eigen nestje weer aan. Eerst wilde ik echter meer kennis opdoen over kynologie in het algemeen en volgde daartoe de cursus Kynologische Kennis I van de Raad van Beheer in Amsterdam. Na het behalen van het diploma voor het examen in 2000, ben ik direct met de vervolgcursus Kynologische kennis II begonnen. Tegelijkertijd heb ik ook een cursus gedragstherapie voor honden gevolgd. In 2004 werd dan eindelijk ons eerste nestje geboren. Ondertussen ontwierp ik rond 1990, samen met mijn zoon, de website Welcome to Samoyeds waar we fokkers en eigenaren van Samojeden de gelegenheid gaven hun honden te laten zien en over hen te vertellen. Door deze website heb ik veel contacten gekregen met eigenaren van Samojeden uit de hele wereld en ik heb er zelfs een aantal goede vrienden en vriendinnen door gekregen. In 2006 hebben we deze website van het Internet verwijderd omdat tegen die tijd veel mensen zelf een website over samojeden hadden gepubliceerd waardoor die van ons overbodig werd. Hoe dan ook, de uitwisseling van gedachten en allerlei informatie heeft mij ervan overtuigd dat ik niet de enige ben die verknocht is aan dit ras.
Kora Roelofs

1958: Teddy1958: Kora and Teddy1958: Willem, Teddy and Kora1958: My mother and Teddy 1958: Teddy

Index

 

About Kennel Koraal / Over Kennel Koraal

About Kennel Koraal

K.O.R.A. Roelofs, owner of kennel Koraal followed several courses in order to be able to breed dogs in a responsible way. She is qualified with the following bits of paper:

Cynological Knowledge I by De Raad van Beheer in Amsterdam
Cynological Knowledge II by De Raad van Beheer in Amsterdam
Courses Exterior and Kinetics.
Graduated Bach Blossom- and Aromatherapist for human and animals
Graduated dog behaviour therapist
Certificate first-aid for dogs
Certificate obstetrics
for dogs and cats (Faculty veterinary medicine, Rijksuniversiteit Utrecht)

The owner is a member of:
Kynology club De Oude IJsselstreek
Association to Protect Dogs
Animal Protection
Mushing Holland
PADS
Hondenschool Consequent
AKC

sponsor of Dog Club UK

And owner of the websites:
http://www.Koraal.com
http://www.Samoyed.eu

Over Kennel Koraal

K.O.R.A. Roelofs, eigenaar van kennel Koraal, heeft de nodige kennis opgedaan om op een verantwoorde wijze honden te fokken. Zij is in het bezit van de volgende diploma's en/of certificaten:

Kynologische Kennis I van de Raad van Beheer in Amsterdam,
Kynologische Kennis II van de Raad van Beheer in Amsterdam
Cursussen Exterieur en Bewegingsleer
Diploma Bach Bloesem- en Aromatherapie voor mens en dier
Diploma Gedragstherapie voor honden
Certificaat EHBO voor honden
Certificaat Verloskunde bij de hond en kat (faculteit diergeneeskunde, Rijksuniversiteit Utrecht)

De eigenaar is lid van:
Kynologenclub De Oude IJsselstreek
Bond tot Bescherming van Honden
Dierenbescherming
Mushing Holland
PADS
Hondenschool Consequent
AKC
sponsor van Dog Club in Engeland

En eigenaar van de websites:
http://www.Koraal.com
http://www.Samoyed.eu 

Index

 

Cheerful and vivacious samoyeds / Vrolijke en levenslustige samojeden

Cheerful and vivacious Samoyeds!

We not only breed dogs due to the breeding standard but at the same time dogs who bubble with energy, pleasure and passion. Besides we do our utmost to breed dogs who look as much as possible like the dogs from the famous Farningham kennels. Dogs who were ever bred by the Kilburn-Scott family. These dogs were very important in relation to the development and establishment of the breed. Moreover, it were the dogs of this kennel who stood model for the development of the breedstandard which was written at that time. From 2006 all our breeding dogs will be DNA profiled and all our pups will be DNA sampled. This DNA material will be storedfor at least 25 years in a DNA Databank for the benefit of future examination in relation to descent and health of the breed. Of course the parents of our litters will be tested on hip and eye diseases. We only breed with dogs with HD-A or HD-B result. We breed according to the rules and advices of The Dutch Samoyed Club. When a puppy is transferred to a buyer the doggie will be wormed and has all the needed vaccinations. For all puppies the official passport of The European Union will be applied for. The Pups will be microchipped by De Raad van Beheer. For all puppies an official pedigree will be applied for with De Raad van Beheer. We also will apply for registration forms of The Dutch Databank of companion animals. We do use a purchase agreement. When we get interest enough we will breed another litter from a carefully selected combination. All pups will be tested on working aptitude but also on character and behaviour by an expert.

Vrolijke en levenslustige Samojeden!

Wij fokken onze honden niet alleen volgens de rasstandaard maar wij fokken tevens honden die bruisen van vrolijkheid, plezier en passie. Bovendien doen wij ons uiterste best om honden te fokken die zoveel als mogelijk qua uiterlijk maar ook wat betreft gedrag, lijken op de honden uit de beroemde Farningham kennels van de Kilburn Scott familie. Deze honden hebben een uiterst belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling en de totstandkoming van het ras. Het zijn bovendien de honden uit deze kennel geweest die model hebben gestaan voor de rasstandaard die indertijd werd geschreven en gedeponeerd.

Wij fokken volgens alle regels en adviezen van de Nederlandse Samojedenclub. Bij overdracht van een pupje aan een nieuwe eigenaar is het pupje meerdere malen ontwormd en van alle noodzakelijke inentingen voorzien. Voor alle pupjes wordt een officieel paspoort van de Europese Unie aangevraagd. De pupjes worden door een medewerker van de Raad van Beheer van een microchip voorzien. Voor alle pupjes wordt een officiële stamboom aangevraagd bij de Raad van Beheer. Wij vragen tevens de registratieformulieren van de Nederlandse Databank voor Gezelschapsdieren voor u aan. Wij maken gebruik van een koopovereenkomst. Alle pupjes worden getest op aanleg om te werken maar ondergaan ook een karakter- en gedragtest die afgenomen wordt door een deskundige.

Het hoeft geen betoog dat al onze honden onderzocht zijn op Heup Dysplasie en oogaandoeningen. Wat betreft de heupen zetten wij alleen ouderhonden in met een HD-A of HD-B beoordeling.

Het oogonderzoek houdt het complete ECVO oogonderzoek in, inclusief de aandoening op Goniodysplasie. Ook alle bij ons geboren pupjes worden aan dit onderzoek onderworpen.

Vanaf 2006 wordt van al onze fokdieren maar ook van alle door ons gefokte pupjes een DNA profiel gemaakt. Van onze fokteven hebben wij zelfs een DNA monster op laten slaan. Dit DNA materiaal blijft gedurende minimaal 25 jaar opgeslagen bij een DNA Databank ten behoeve van eventueerl toekomstig onderzoek met betrekking tot afstamming en gezondheid van het ras.

Bij voldoende belangstelling fokken wij opnieuw een nestje uit een met zorg geselecteerde combinatie.

Index